Beëindiging
 
Beëindiging lidmaatschap
 
Beëindiging van het lidmaatschap dient door het lid schriftelijk te gebeuren bij het Twirlbestuur en het lid heeft een opzegtermijn van 3 maanden.
 
Indien het lid uitmaakt van een team dat zich geplaatst heeft voor de N.K. dan wordt het op prijs gesteld het lidmaatschap na dit kampioenschap te beëindigen. Dit in verband met de continuïteit van het team.
 
Bij het beëindigen van het lidmaatschap dienen de in bruikleen gegeven goederen zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden. Beschikt het lid niet meer over de in bruikleen gegeven baton en/of trainingspak dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij het lid, tegen de op dat moment geldende prijzen.


Copyright © The Moonlightstars 2014. Created by Sitesoft.